مشتریان ما

مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1- شرکت ریسندگی و بافندگی اکریل تاب (بویلر بخار 10000 کیلوگرم 10بار )

2-اداره کل راه و ترابری اصفهان( بویلر روغن داغ 2/500/000 کیلو کالری)

3-شرکت نساجی حجاب(همکاری جهت تاسیسات)

4-شرکت اصفهان آلفام (بویلر بخار 10000 کیلو گرم)

5-شرکت ایران نوبافت(همکاری جهت تاسیسات)

6-شرکت پایه بتون ایساتیس(بویلر بخار 5000 کیلو گرم)

7-شرکت رنگین الیاف سپاهان (بویلر بخار 5000 کیلو گرم و دستگاه الیاف رنگ کنی چند منظوره)

8-شرکت ابزار درمان (اتو کلاو جهت سفید گری باند و گاز)

9-شرکت کاوه الیاف( همکاری جهت تعمیر دستگاه رنگرزی)

10-شرکت ثابت لایی رباط (بویلر روغن1/500/000 کیلو کالری و بویلر بخار 1000 کیلو گرم)

11-شرکت آتی قطعه سپاهان (بویلر روغن داغ و بویلر بخار و سیستم تاسیسات)

12-شرکت ظریف مصور (دیگ ابگرم 5000 کیلو کالری ودیگ روغن داغ 4/500/000 کیلو کالری و دستگاه گل زن موکت)

13-شرکت الکل سازی فجر لرستان (بویلر بخار 5000 کیلو گرم 3 دستگاه)

14-شرکت کشت و دام قیام اصفهان (بویلر بخار 3000 کیلو گرم 10 بار)

15-شرکت اکسیر یزد (دستگاه کلندر پارچه)

16-شرکت رنگین بروجن (بویلر بخار و سیستم تاسیسات)

17-شرکت الیاف هامون ( بویلر بخار 5000 کیلو گرم 16 بار)

18-شرکت سپاهان موکت (بویلر بخار و بویلر روغن داغ و دستگاه گل زن موکت)

19-شرکت حاج صفا نوری

20-شرکت تولیدی نساجی گل بافت طلوع

21-شرکت چوپان

22-شرکت نهان گل

23-شرکت لبنیات غدیر

24-شرکت نسیم صبح سپاهان

25-شرکت پاژدشت

26-شرکت لبنیات یادگار

27-شرکت پیشروشیمی صفه سپاهان

28-شرکت تولیدی دیبا

29-شرکت زیبا پوش پگاه اراک

30-شرکت فراشیر نامداران

31-شرکت رز موکت

32-شرکت تولیدی پتوی نگار یزد

33-شرکت الیاف زاگرس پیمان مشهد

34-شرکت صنایع شیر پاستوریزه سحر نایین

35-شرکت ریسندگی و بافندگی زرین نجف اباد

36-شرکت صنایع نیک پوش اصفهان

37-شرکت تولیدی مبدل ساز اصفهان

38-شرکت ریس ایران

39-شرکت احسان شیمی اصفهان

40شرکت بهین کارتن

41-شرکت تعاونی چند منظوره عام پویا

42-شرکت سامان صعنت سپاهان

43-شرکت تولیدی فراورده های لبنی بابانیک

44-شرکت باند و گاز لطیف سمنان

45-شرکت رسول اصفهان

46-شرکت حمید خسرو زراده

47-شرکت باند وگاز صفا طب

48-شرکت بسته بندی مراورید

49-شرکت الوان پیشه

50-شرکت رنجکش

51-شرکت تولیدی شیمیایی زردانه

52-شرکت تندیس موکت

53-شرکت الوان زردیس نطنز

54-شرکت به ریس

55-شرکت اصفهان کولاب

56-شرکت فاتحی

57-شرکت کاغذ مهر سپند

58-شرکت فوم گستر سفید دشت

59-شرکت مشک فروش

60-شرکت اسپادانا جی شیر

61-شرکت گل جاپ گردان

62-شرکت لبنیات شهامت

63-شرکت نخ زرین

64-شرکت گل نخ سپاهان

65-شرکت تعاونی جهان صنعت زنده رود

66-شرکت قیرآب سفید دشت

67-شرکت رنگرزی نقش جهان

68-شرکت باقری

69-شرکت داتیس

70-شرکت جهان سقف

71-شرکت پارس

72-شرکت صبحدم لبن

73-شرکت پاک شیمی

74-شرکت بلوفوم سپاهان

75-شرکت پالیز

76-شرکت فرآورده های لبنی آریا پاک سپاهان

77-شرکت زرین دشت

78-شرکت جهان شاهی

79-شرکت فروغی ابری

80-شرکت سرد خانه برد اصفهان

81-شرکت تهران موکت

82-شرکت ولکان صعنت سپاهان

83-شرکت تکمیل فرش امیر کبیر راوند

84-شرکت جهش ساز

85-شرکت تولیدی یونالیت

86-شرکت بهار جین اصفهان

87-شرکت فرد سازه سپاهان

88-شرکت پرشین کاربرد

89-شرکت فارس گراته

90-شرکت تولیدی پرنیان چرم زاینده رود

91-شرکت صعنت سازان فرزانه

92-شرکت الکترو بتن بصیر

93-شرکت صنایع پاستوریزه شیر افشان بروجن

94-شرکت تولیدی بلوکهای یونالیتی

95-شرکت تولیدی پلی استایرن

96-شرکت آتی لوله سپاهان

97-شرکت عایق شرق اصفهان

98-شرکت راه و ساختمان کوهدشتی

99-شرکت رنگین نخ بشل

100-شرکت محمد میر حاج

101-شرکت اسپادانا استیل

102-شرکت پرورش قارچ پارسیان

103-شرکت خوراک سازان اصفهان

104-شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان

105-شرکت پارسیان شیر زاگرس

106-شرکت رنگ و تکمیل سلطانی

107-شرکت نگین مزرعه هرند

108-تولید خوراک دام و طیور میانه

109-شرکت کشت و صعنت پرورش قارچ زرد کوه

110-شرکت زرین صعنت

111-شرکت نساجی بافت

112-شرکت حماسه سازان فتح

113-شرکت زرین کود

114-شرکت هماهنگی و تدارکاتی صعنت قند

115-شرکت آذر سپید سپاهان

116-شرکت پرسا راه سپاهان

117-شرکت توانکار آسایش گستر

118-شرکت نساجی فناوران مراغه

119-شرکت قارچ نگین

120-شرکت توزین سپاهان

121-شرکت قارچ یکتا

122-شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی راک

123-شرکت پرشین پود

124-شرکت سپهر فوم

125-ماهورآقای مهندس جلالیدیگ بخار 500 kgاصفهان
126-صنایع نساجی همدانیانآقای مهندس سیدصادق میرمحمّد صادقیدیگ بخار 5 تناصفهان
127-ایمن سوخت سپاهانآقای مهندس یاوری

1- دستگاه ذوب کننده
2- دیگ روغن

250000kcal/h

اصفهان
128-هیدروفیل گلستانآقای پائین محلیسختی گیر 270000 گرین

استان گلستان
129-پاکسان خاک پارسآقای فرزاد فرشچیان

دیگ بخار 2 تن به ظرفیت

1300000kcal/h

اصفهان
130-باران آسای زاگرسآقای ایوب میراحمدی

1- دیگ بخار 3 تن به ظرفیت

1500000kcal/h
2- سختی گیر200000 گرین
3- دی اریتور 6600 پوندی
4- منبع کندانس

شهر کرد
131-یسنا مهرآقای آجیل چیکوره هوای گرم
132-پاتن جامهآقای علی خاکیدیگ بخار 2 تنتهران
133-ــــآقایان جارچی و گلچهرگان1- دیگ بخار 3 تن
2- سختی گیر
3- منبع کندانس
کاشان
134-مجتمع پروتئین نوشین حلال اصفهانآقای سلطانی1- دیگ بخار 3 تن
2- مبدل حرارتی 3000 lit
3- سختی گیر 500000 گرین
4- کندانس استیل 3000 lit
5- دی اریتور 9000 پوندی
اصفهان
135-سپاهان موکتآقای فروزندهدیگ بخار 500 kgبروجن
136-روغن طلائی احیاءآقای مداحیان1- دیگ بخار 3 تن
2- ریبویلر
3- کندانسور
اصفهان
137-ـــــآقایان موسوی و امینی

دیگ بخار 3 تن به ظرفیت

1500000kcal/h

اصفهان
138-ـــــآقای منتظری

1- دیگ بخار 2 تن به ظرفیت

1200000kcal/h

یزد
139-آرمان کارتنآقای مهندس فیروزدیگ بخار 3 تنملایر
140-شرکت شیرآقای کرباسیدیگ بخار 3 تننجف آباد
141-پتروفن آوران آپادانا
آقای مهرداد فرهنگیاندیگ روغن 300000kcal/hاصفهان
142-آریا چیپس اسپاداناآقای عبدصالح میسائیدیگ روغن 800000kcal/hفریدون شهر
143-تعاونی چاه چنارآقای اکبری

1- دیگ روغن

3000000kcal/h
2- پاتیل استیل 500 lit
3- مخزن انبساط
4- مخزن ذخیره

استان فارس
144-صفا طبآقای مهندس عالیپورکلندراصفهان
145-تهران موکتآقای مهندس معینیغلطک
146درمان گستر سینوههآقای مرتضی پناهیموادزن پارچه باند گچیاستان مرکزی

 

800x600

پتروفن آوران آپادانا

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4
 
چرا نيرو بويلر؟بویلر

دلايلي که شما را به نيرو بويلر مي کشاند.

.....................................................

کلیک کنید

مشتريان مابویلر

آيا مشتريان ما را مي شناسيد؟

.....................................................

کلیک کنید

با ما در تماس باشيدبویلر

تلفن : 92 - 3804291 - 0313

تلفن 24 ساعتــه : 09101184150

.....................................................